Av­gjør RBK liga­en?

Rogalands Avis - - Sport -

Ro­sen­borg tar i mot Sarps­borg 08 til topp­du­ell hjem­me på Ler­ken­dal, og kan med sei­er i den­ne kam­pen langt på vei av­gjø­re liga­en. Ro­sen­borg kan ikke ma­te­ma­tisk av­gjø­re kam­pen om liga­gul­let, men det er mye som skal gå galt om trøn­der­ne ikke drar hjem liga­mes­ter­ska­pet nes­ten uan­sett. Sarps­borg har et par da­ger eks­tra hvi­le, si­den Ro­sen­borg spil­te i Euro­pa League på tors­dag, men si­den det var en hjemme­kamp mot Var­dar kan det også ha bi­dratt til å gi eks­tra ener­gi til grup­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.