Ny­pre­miere på tea­te­ret

Rogalands Avis - - Samfunn -

I dag er det ny­pre­miere på «Det tu­sen­de hjer­tet» på Ro­ga­land Tea­ter, i regi av Bjørn Ravn Carl­sen. Styk­ket er skre­vet av To­re Ren­berg og mu­sik­ken kom­po­nert av Jan­ove Otte­sen. Fore­stil­lin­gen var en stor suk­sess for ti år si­den. Nå er det om­ar­bei­det for en ny run­de – hak­ket skum­le­re og frek­ke­re enn sist.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.