Sil­ja Sol på Tou Sce­ne

Rogalands Avis - - Samfunn -

– Flott og upre­ten­siøs pop­mu­sikk, skrev Ber­gens­ma­ga­si­net om Sil­ja Sols nye al­bum «Ni Liv», og tril­let ter­ning­kast seks. De­but­al­bu­met «På hjer­tet» ble no­mi­nert til spelle­manns­pri­sen i ka­te­go­ri­en vi­ser. I kveld spil­ler hun i Ma­skin­hal­len på Tou Sce­ne. Det lo­ves al­ter­na­tiv synt­h­pop med sa­ereg­ne teks­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.