Inn­brudd

Rogalands Avis - - Samfunn -

HANA: Klok­ken 08.30 i går fikk po­li­ti­et mel­ding om inn­brudd hos Ha­na­b­ryg­ge­ne Båt­ser­vice.

Inn­brud­det har skjedd i lø­pet av nat­ten.

– Po­li­ti­et er på ste­det nå, opp­ly­ser ope­ra­sjons­le­der i Sør-vest po­liti­dis­trikt på Twit­ter klok­ken 08.35.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.