Pus­hwag­ner er på vei til Vå­land

Rogalands Avis - - Samfunn -

Pus­hwag­ner duk­ker opp i Mu­sé­gata un­der gatefesten i dag.

Gal­le­ri Mu­sé­ga­ten åp­ner ut­stil­ling med Pus­hwag­ner klok­ken 15.00 i dag, alt­så en god time etter at selve gatefesten er i gang. Da skal kunst­ne­ren etter pla­nen va­ere på plass i gal­le­ri­et.

– Ut­stil­lin­gen inne­hol­der en del eldre trykk, men det vil også bli vist noen nye trykk. De er ald­ri blitt vist før, sier Ma­ri­an­ne Ny­ha­gen i gal­le­ri­et. – Hvor­dan er de nye tryk­ke­ne?

– De er i helt umis­kjen­ne­lig Pus­hwag­ner-stil, og gans­ke mor­som­me. Det er in­gen tvil om hvem som har la­get dem, sier Ny­ha­gen.

Det vi­ses også to ori­gi­nal­ma­le­ri­er av Pus­hwag­ner på ler­ret, og to hånd­ko­lo­rer­te ar­bei­der på pa­pir fra kunst­ne­ren. Ny­ha­gen er sva­ert for­nøyd med at den farge­rike kunst­ner­le­gen­den selv kom­mer.

– Det er vel­dig stas, han er jo kjent for å va­ere mor­som, og han skal sig­ne­re pla­ka­ter. Etter pla­nen kom­mer han til åp­nin­gen klok­ken 15.00, så får vi håpe han får det til. Pus­hwag­ner er ikke mest av alt kjent for å va­ere pre­sis, sier Ny­ha­gen.

Pus­hwag­ner, også kjent som Ter­je Bro­fos, er én av Nor­ges mest­sel­gen­de kunst­ne­re. 77-årin­gen, med kunst­ner­nav­net Ha­ri­ton Pus­hwag­ner, had­de sin førs­te ut­stil­ling på He­nie On­stad Kunst­sen­ter på Hø­vik­od­den som­mer­en 1980. Hans opp­start som kunst­ner knyt­tes ofte til et møte med for­fat­te­ren Axel Jen­sen ved uri­na­len i Kunst­ner­nes Hus, i etter­kant av ro­ma­nen «Epp».

FOTO: ERIK HOLSVIK

SHOWER: Pus­hwag­ner er meldt til ut­stil­lings­åp­ning på Vå­land. Her la­ger han show uten­for Gal­le­ri Sult.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.