Buss og bil på ny

Rogalands Avis - - Samfunn -

Buss­pas­sa­sje­re­ne og bi­lis­ter får det grei­ere på Vå­land.

Mu­sé­gata er igjen åpen etter en lang pe­rio­de med an­leggs­ar­beid. Nå blir det bare en kort steng­ning un­der gatefesten lør­dag.

På gatefesten mar­ke­rer nest­le­de­ren i kom­mu­nal­sty­ret for mil­jø og ut­byg­ging, Leif Ar­ne Moi Nil­sen, gjen­åp­nin­gen av ga­ten.

Fra man­dag er rute­bus­se­ne til­ba­ke i Mu­sé­gata, mel­der Ko­lum­bus. Buss 11 og natt­bus­sen N85 kjø­rer da den gam­le ru­ten. Bus­se­ne har nå kjørt via Hil­le­vågs­tun­ne­len og La­gårds­vei­en. Nå skal bus­se­ne igjen pas­se­re syke­hu­set, gå ned Armau­er Han­sens vei og Ro­ga­lands­gata.

Stav­an­ger kom­mu­ne er nå i ferd med å full­fø­re an­leggs­ar­bei­det i side­ga­te­ne Kong Carls gate, St­or­gata og Ro­sen­krantz’ gate, opp­ly­ses det fra Råd­hu­set.

ÅP­NER: Mu­sé­gata får til­ba­ke bus­se­ne fra man­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.