– Skul­le slak­te og dre­pe kona

Rogalands Avis - - Samfunn -

STAV­AN­GER TING­RETT: En 42 år gam­mel mann skal ha kom­met med sva­ert gro­ve trus­ler mot kona. 8. de­sem­ber 2015 skal han ha sendt tekst­mel­din­ger til kona med føl­gen­de ord­lyd:

«Der­et­ter slak­ter jeg deg ned. Jeg skal vise deg li­del­se tu­sen­vis av gan­ger. Jeg skal til­ba­ke hjem til deg, dre­pe og grise­ban­ke deg og han. Ban­king til dø­den. Der­et­ter drar jeg til Tyr­kia, jeg skal ta bar­na selv om jeg må bøte for li­vet med det. Hvis jeg for­sik­rer meg om at det­te er sant, kom­mer jeg ikke til å va­ere for­nøyd med å par­te­re deg og kas­te deg til hun­de­ne» el­ler lig­nen­de.

Også på­føl­gen­de dag skal han ha sendt en tru­en­de tekst­mel­ding til kona med føl­gen­de innhold: «Sver­ger ved Gud, jeg skal slak­te deg, kom­mer meg opp fra un­der bak­ken og ta li­vet ditt.»

Sa­ken skal opp i Stav­an­ger ting­rett den 10. no­vem­ber i år.

Stav­an­ger ting­rett

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.