– Slo mann slik at han døde

Rogalands Avis - - Samfunn -

DA­LA­NE TING­RETT:S tats­ad­vo­kat Hen­ri­et­te Kv­innsland har tatt ut til­ta­le mot en 44 år gam­mel mann fra Eger­sund.

Til­ta­len ly­der på grov kropps­ska­de med dø­den til føl­ge. Bak­grun­nen for det er at han den 31. de­sem­ber i fjor slo en 48 år gam­mel mann én el­ler fle­re gan­ger i ho­det med knyt­tet hånd. Det­te før­te til at for­na­er­me­de fikk sår­ska­de, en stør­re un­der­huds­blød­ning, samt hjerne­hinne­blød­ning. Som en føl­ge av ska­de­ne døde for­na­er­me­de 1. ja­nu­ar i år.

Sa­ken skal opp i Da­la­ne ting­rett 27. no­vem­ber i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.