Til­ba­ke i Nor­ge etter pis­king

Rogalands Avis - - Samfunn -

BLE UT­VIST: Ley­la Bayat er til­ba­ke i Nor­ge etter at en rap­port fra den norske am­bas­sa­den i Te­he­ran slo fast at hun ikke løy om de 80 piske­sla­ge­ne hun ble på­ført. Bayat lan­det på Gar­der­moen i går etter at hen­nes ad­vo­kat har job­bet i leng­re tid for å få hen­ne til­ba­ke til Nor­ge, mel­der TV 2. Ut­len­dings­di­rek­to­ra­tet (UNE) trod­de ikke på Bayat da hun ad­var­te mot at hun vil­le bli straf­fet med 80 piske­slag hvis de tvangs­re­tur­ner­te hen­ne til Iran. Dom­men med piske­sla­ge­ne ble hun idømt i 2009 etter at hun had­de druk­ket al­ko­hol. Ut­sen­del­sen ble ef­fek­tu­ert på selv­es­te kvinne­da­gen, 8. mars. I sep­tem­ber møt­te hun opp på den norske am­bas­sa­den med do­ku­men­ta­sjon på at hun ble pis­ket. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.