99,7 pro­sent nede

Rogalands Avis - - Sport -

Kris­tian­sund tap­te førs­te se­rie­kamp mot Mol­de på eget gress 1. april, og si­den det er de ube­sei­ret. Før lands­lags­pau­sen knus­te de Brann 4–0 i Ber­gen, og for et Vi­king-lag uten sei­er si­den 16. juli blir det en fryk­te­lig tøff opp­ga­ve. Norsk Regne­sen­tral an­slår pro­sent­sjan­sen for ned­rykk til 99,7 pro­sent, men kla­rer Vi­king å slå Kris­tian­sund borte, ven­ter Vå­ler­en­ga og Tromsø i de to nes­te kam­pe­ne. Det er ikke umu­lig, men det ford­rer at Vi­king tar sin and­re borte­sei­er for se­son­gen mot KBK.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.