Tatt etter inn­brudds­raid

Rogalands Avis - - Samfunn -

BRYNE: Po­li­tet var i om­rå­det Kong Ha­ralds gate på Bryne i går etter mel­ding om en per­son som kjen­ner på dø­rer i bi­ler og hus.

Klok­ken 07.46 mel­der ope­ra­sjons­le­der at po­li­ti­et har va­ert på en adres­se til en mann (37):

– Han an­mel­des for nar­ko­tika­be­sit­tel­se samt knyt­tes til to bil­inn­brudd og ett inn­stig­nings­ty­ve­ri som er meldt til po­li­ti­et nå i mor­gen­ti­me­ne. Gjen­stan­der fra bil­inn­brudd ble fun­net hos mis­tenk­te, dis­se er til­bake­le­vert for­na­ere­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.