Sten­ger Nord­sjø­ens størs­te

Rogalands Avis - - Samfunn -

Equi­nor har sendt en kon­se­kvens­ut­red­ning for av­vik­ling av Stat­fjord A ut på hø­ring, iføl­ge Stav­an­ger Af­ten­blad.

In­nen 2022 er Stat­fjord A stengt ned, og det an­slås at Stat­fjord B og C vil føl­ge etter in­nen 2025.

– Opp­rin­ne­lig var pla­nen å sten­ge Stat­fjord A i 1999, men siden den gang har platt­for­men fått sto­re opp­gra­de­rin­ger og for­len­get leve­tid ni gan­ger. Hele fel­tet har pro­du­sert og le­vert be­ty­de­li­ge ver­di­er mye len­ger og langt ut­over det som var for­ven­tet, sier presse­kon­takt Mor­ten Eek i Equi­nor til avi­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.