Ok­to­ber­fest

Rogalands Avis - - Samfunn -

I kveld og i mor­gen blir det ok­to­ber­fest på Sviland, på grus­plas­sen bak fot­ball­ba­nen.

Fes­ten star­ter klok­ken 18.00. Det er tred­je året det ar­ran­ge­res ok­to­ber­fest i byg­da uten­for Sandnes. Tor Ar­ne Svi­hus for­tel­ler til Sandnes­pos­ten at bil­let­te­ne går unna og at det snart er fullt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.