Sluk­ket brann

Rogalands Avis - - Samfunn -

MEKJARVIK: Klok­ken 21.38 itors­dag kveld meld­te po­li­ti­et om brann i byg­ning i Mekjarvik.

Det vis­te seg å va­ere brann i en in­du­stri­byg­ning.

Klok­ken 22. 19 meld­te brann­ve­se­net at de had­de kon­troll på bran­nen i den over 1000 kvad­rat­me­ter sto­re byg­nin­gen, som til­hø­rer Schlum­ber­ger, skri­ver Af­ten­bla­det.no.

Det var ikke folk i byg­nin­gen.

Foto: Per Thi­me

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.