Fant død per­son

Rogalands Avis - - Samfunn -

HAUGE­SUND: En død per­son ble fun­net på en tur­sti i et skog­holt like nord­øst for Hauge­sund sen­trum i går mor­ges. Po­li­ti­et var kjapt på ste­det, opp­ly­ser Sør-vest po­liti­dis­trikt i en presse­mel­ding.

– Det er in­gen­ting som ty­der på at det har skjedd noe kri­mi­nelt, sier ope­ra­sjons­le­der Toralv Skår­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.