Far til sik­te­de vars­let po­li­ti­et

Rogalands Avis - - Samfunn -

Far til 17-årin­gen som er sik­tet for å ha drept Sunni­va Øde­gård (13), send­te søn­nen til po­li­ti­et etter at han kom hjem med blo­di­ge kla­er, iføl­ge NRK. Søn­nen skal ha for­klart at blo­det på klaer­ne hans stam­met fra en slåss­kamp, en for­kla­ring fa­ren slo seg til ro med, iføl­ge NRK.

Da fa­ren da­gen etter så på ny­he­te­ne at en ung jen­te var fun­net død på Var­haug, ble fa­ren be­kym­ret. Etter å ha snak­ket med en an­nen per­son, tok fa­ren kon­takt med po­li­ti­et og sa at søn­nen hans øns­ket å for­kla­re seg for po­li­ti­et. Sam­me kveld som 17-årin­gen ble av­hørt, ble tek­ni­ke­re fra po­li­ti­et ob­ser­vert in­ne i hu­set der 17-årin­gen bod­de.

Foto: Ca­ri­na Jo­han­sen, NTB scan­pix

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.