Kles­bu­tikk gikk kon­kurs

Rogalands Avis - - Samfunn -

STAV­AN­GER TING­RETT: Det var Skatt Vest og Kem­ne­ren i Stav­an­ger som be­g­ja­er­te at Ur­ban­free­style AS ble slått kon­kurs.

Bak­grun­nen for det var et krav på 90.851 kro­ner i skyl­dig skatt og ar­beid­gi­ver­av­gift.

Ur­ban­free­style AS har blant an­net dre­vet med salg av kla­er og sparke­syk­ler og hol­der til i Hil­le­våg.

Stav­an­ger ting­rett la til grunn at fir­ma­et var in­sol­vent og at vil­kå­re­ne for å ta kon­kurs­be­g­ja­e­rin­gen til føl­ge var til ste­de. Ad­vo­kat Paul Ing­vald Aak­re er opp­nevnt som bo­sty­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.