Den sto­re tegne­kon­kur­ran­sen – den­ne ukens strek:

Rogalands Avis - - Helg -

Ro­ga­lands Avis, Post­boks 233, 4001 Stav­an­ger. «Tegne­kon­kur­ran­se». Vil du va­ere med i den­ne ukens trek­ning, må du sør­ge for at vi får teg­nin­gen din in­nen førs­kom­men­de tors­dag kl. 14.00. Hver uke kå­res det en vin­ner som får to bil­let­ter til Konge­par­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.