TOR­BJØRN R. HAN­SEN

Rogalands Avis - - Helg -

I fjor ble Aryan Ta­ri junior­ver­dens­mes­ter, en bragd in­gen an­nen nord­mann har klart. Med Mag­nus Carl­sen som ver­dens­ener og ver­dens bes­te junior­spil­ler, har Nor­ge blitt en stor­makt når det kom­mer til sjakk. Det­te er imid­ler­tid ti­den for å for­sva­re Vm-tit­ler, for snart skal Mag­nus Carl­sen ut i Vm­match, mens det i dis­se da­ger kjem­pes det hardt i ju­nior-vm. Aryan Ta­ri er ikke med og for­sva­rer sin tit­tel, men vi har and­re ster­ke spil­le­re som er med og pre­ger mes­ter­ska­pet.

Etter syv run­der er det vår ny­es­te stor­mes­ter, Johan Se­bas­ti­an Chris­ti­an­sen, som gjør det al­ler best. Med fire gjen­stå­en­de run­der er det bare tre spil­le­re som har fle­re po­eng, så han hen­ger fint

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.