FE­MI­NIS­ME-ANTOLOGIENE

Rogalands Avis - - Kultur -

■ «Ulyd. Fe­mi­nis­tisk an­to­lo­gi» (Cap­pe­len Damm). Re­dak­tør: Hed­da Lin­gaas Fos­sum. Lan­sert tirs­dag den­ne uka. Bi­drags­yte­re: Maria Kjos Fonn, Ol­ga

Ravn, Kris­ti­na Le­gan­ger Iver­sen, Nora Meh­sen, Ama­lie Ka­sin Ler­stang,

As­ta Oli­via Nord­en­hof m.fl ■ «Det skjer nå: For­tel­lin­ger fra en fe­mi­nis­tisk re­vo­lu­sjon» (Kag­ge for­lag). Re­dak­tør: He­le­na Brodt­korp. Lan­sert tors­dag den­ne uka. Bi­drags­yte­re: Maria Kjos Fonn, So­fia Srour, Åsa Lin­der­borg, Tove Nil­sen, Sigrid Sollund, Heidi Taksdal Skjeseth m.fl

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.