Ny Nm-øvel­se til Sand­nes

Rogalands Avis - - Sport -

Sand­nes Idretts­lag er til­delt NM i halv­ma­ra­ton 25. mai nes­te år, og og halv­ma­ra­ton­dis­tan­sen vil bli en inn­lagt øvel­se i Sandnes­lø­pet. Det mel­der ar­ran­gø­ren Sand­nes Idretts­lag i en presse­mel­ding.

– Det for­ven­tes et sterkt felt med fle­re til­rei­sen­de lang­dis­tanse­lø­pe­re. Sandnes­lø­pet skal fort­satt be­hol­de sin pro­fil som lø­pet som pas­ser alle som li­ker å løpe, og dis­tan­se­ne fra årets løp be­hol­des. Årets løp gikk av sta­be­len med rundt 800 del­ta­ker­ne som fikk kjen­ne på var­men. En ny­het i Sandnes­lø­pet nes­te år er et eget løp for ut­øve­re med funk­sjons­ned­set­tel­se, he­ter det.

Her fra 2018-ut­ga­ven av Sandnes­lø­pet

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.