Ever­ton kan få po­eng­trekk

Rogalands Avis - - Sport -

Pre­mi­er League har star­tet etter­forsk­ning av Ever­ton for å fin­ne ut om de tok kon­takt med ma­na­ger Mar­co Sil­va mens han var Wat­ford­ma­na­ger.

Mar­co Sil­va ble Ever­ton­ma­na­ger i mai, men fikk spar­ken i Wat­ford i ja­nu­ar. Pre­mi­er League skal nå fin­ne ut om Ever­ton tok kon­takt med Sil­va uten Wat­fords vi­ten mens han fort­satt le­det «The Hor­nets».

Iføl­ge BBC har Pre­mi­er League fått ad­vo­ka­ter til å un­der­sø­ke sa­ken, og der­som Ever­ton blir fun­net skyl­dig ri­si­ke­rer klub­ben bø­ter, el­ler i ver­ste fall po­eng­trekk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.