Ve­res pen­sio­nis­ti ei ai­jo lais­ku­tel­la

Ruijan Kaiku - - Forside -

Troms­san uni­ver­si­tee­tin kai­nun kie­len tut­kii­ja ja opet­taa­ja, apu­lais­pro­fes­so­ri Ei­ra Sö­der­holm al­koi pen­sio­nis­tik­si tä­män kuun alus­sa.

Hän heit­tää opet­taa­mi­sen mut­ta tut­ki­mus­ta hän ei ai­jo heit­täät.

– Mie olen jo kau­voin aik­kaa ha­lu­nu tut­kiit mil­lä ni­me­lä kai­nu­lai­set oon it­te käs­ken­heet it­teen­sä. Nyt mi­nu­la oon aik­kaa tä­hän, hän muis­te­lee.

«Sport­ti­nen ja tyk­kää hih­taa­mi­ses­ta»

Troms­san uni­ver­si­tee­tin kiel­ten ja kult­tuu­rin ins­ti­tut­ti jär­jes­ti de­sem­pe­ri­kuus­sa Sö­der­hol­mi­le pik­ku piđot ko hän oli käy­mäs­sä Troms­sas­sa vii­mis­tä kert­taa va­si­tui­se­na työn­tek­kii­jän­nä. Se piđet­hiin puh­hei­ta ja Sö­der­holm muis­te­li kun­ka hä­nen työ Rui­jas­sa al­koi. Se ei ol­lu mei­nin­ki!

– Mie työ­te­lin Tu­run uni­ver­si­tee­tis­sa ko yk­si kol­lee­ga huu­te­li paus­si­lo­mas­sa et­te oon­ko tää­lä jo­ku jo­ka oon sport­ti­nen ja tyk­kää hih­taa­mi­ses­ta. Hän oli hok­sa­nu sei­nä­lä an­non­sin et­te Alat­tion kork­kee­kou­lus­sa oon työ­paik­ka suo­men opet­taa­ja­le. Mie­hän en ole kosk­haan ol­lu niin hir­mu sport­ti­nen mut­ta ty­hä lei­ki­lä mie sa­noin et­te mie­hän saat­tai­sin op­piit taas tyk­kääm­hään hih­taa­mi­ses­ta­ki. No mie sit­te tu­lin Alat­ti­hoon. Se oli di­strik­ti­kork­kee­kou­lu sil­loin. Vi­ran oli pe­rus­tet­tu sil­lä ko Fin­mar­kus­sa oli kai­nun­kie­li­nen mi­no­ri­teet­ti ja se mei­nat­hiin sil­loin et­te suo­men kie­len opet­taa­mi­nen oon kai­nun kie­len re­vi­ta­li­see­raa­mis­ta.

Hän ei ol­lu kosk­haan käy­ny Ou­luu poh­jai­sem­mas­sa pai­kas­sa. Alat­tios­sa hän he­ti opas­tui kai­nu­lais­hiin, mut­ta kans saa­men kiel­heen ja la­pin väk­heen.

– Tä­tä mie olen nau­res­kel­lu mon­ta kert­taa jälk­hiin­päin. Ko ih­mi­nen opis­kel­lee suo­mee, se hän häyt­tyy nä­jes stu­dee­ra­ta jo­ta­ki niin käs­ket­tyy etä­su­ku­kiel­tä kans. Mie hun­tee­ra­sin sil­loin et­te saa­mee mie en kui­tenk­haan ala opis­ke­lem­haan, sil­lä ko mie sik­ka­ris­ti en iki­päi­vä­nä kohđat­te­le yh­täk­hään saa­me­lais­ta. Niin mie sit­te opis­ke­lin un­ka­rii. Ja sit­te mie vuo­na 1979 tu­lin­ki Alat­ti­hoon!

Ko hän oli tul­lu Alat­ti­hoon, hän he­ti al­koi kent­tä­homm­hiin eli kok­koom­haan kai­nu­lais­sii pai­kan­nim­mii, san­noi ja vä­hän mi­tä­ki.

– Se oli niin so­ma kuu­la ih­mis­ten pu­het­ta! Mie saa­toin kulk­keet ta­los­ta tal­hoon ko ih­mi­set neu­vot­hiin ai­na seu­raa­van pai­kan mis­sä pu­hut­hiin suo­mee, niin ko kiel­tä sil­loin käs­ket­hiin. Toi­nen as­sii mi­kä oli so­ma, oli et­te vaik­ka sil­loin poh­jai­sen kult­tuu­ri oli jo al­ka­nu nousem­haan ja mie olen ete­läs­tä, ja se oli Nor­jas­sa koh­ta iso konflik­ti ete­län ja poh­jai­sen vä­li­lä, niin kai­nu­lai­set ta­san mul­le sa­not­hiin et­te «suo­men ty­tär ei kosk­haan ole söö­rin­ki!».

Ei­ra muis­te­lee et­te suo­mi oli sil­loin ai­nua kie­liai­net Alat­tion kork­kee­kou­lus­sa.

– Sie­lä oli us­kont­too, sport­tii ja eko­no­mii­ta ja ad­mi­ni­stra­suu­nii eli se oli ko kris­ti­lis-sport­ti­nen kaup­pa­kork­kee­kou­lu!

Vuo­na 1983 hän siir­tyi Troms­san uni­ver­si­teett­hiin.

– Se oli faa­ki­li­ses­ti hy­vä tul­la tän­ne ko tää­lä oli mui­ta­ki kie­liain­hei­ta se­kä lit­te­ra­tuu­rii ja his­too­ri­aa, hän muis­te­lee. – Ja kol­lee­goi­ta kans!

Kai­nun kie­li al­koi nousem­haan

Vuo­si­na 1999-2002 Ei­ra Sö­der­holm asui Kar­ja­lan re­puplii­kis­sa ja opet­ti sie­lä suo­mee kar­ja­lai­si­le, vep­sä­läi­si­le ja suo­ma­lai­si­le Pet­ros­koin uni­ver­si­tee­tis­sa. Net oon kaik­ki sie­lä van­hoi­ta mi­no­ri­teet­ti­kie­lii.

Se aika oli hä­ne­le mo­ne­la ta­va­la muu­tos. Faa­ki­li­ses­ti hän al­koi enä­men et­te enä­men hun­tee­raam­haan et­te pii­an se ei olek­haan niin hy­vä opet­taat kai­nu­lai­si­le ty­hä suo­mee.

– Jos­sa­ki vai­hees­sa met hok­sa­sim­ma et­te ei yk­sik­hään meiđän suo­men opis­kel­lii­jois­ta, joi­la oli kai­nun­kie­li­nen ta­vus, ol­lu al­ka­nu

Si­den vin­ter 2006 har det vaert man­ge kurs, bå­de for ny­be­gyn­ne­re og vi­de­regåen­de, med Ei­ra Sö­der­holm som lae­rer.

Nors­ke kve­ners for­bund-Rui­jan kvee­ni­liit­to ga Sö­der­holm sitt skri­veopp­munt­ringspris i 2008.

Kvensk fikk sta­tus som et språk i Nor­ge i 2005, og al­le­re­de ja­nuar 2006 kun­ne Ei­ra Sö­der­holm åp­ne det førs­te kvensk­kur­set ved UiT ja­nuar 2006.

Lii­sa Koi­vu­leh­to

lii­sa@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.