Kvää­nit - kan­sa jo­ka puh­huu

Ruijan Kaiku - - Forside -

Kvää­ni­kan­san päi­vää vie­tett­hiin 16. mar­si­kuu­ta eri puo­li­la Rui­jaa ja Ki­ru­nas­sa­ki. Se jär­jes­tet­hiin kai­ken­lais­ta niin­ko kon­sert­tii, esi­tel­mii, näyt­te­lyi­tä ja fil­mie­si­tyk­sii.

Juh­la­päi­vän viet­tä­mi­nen oon yl­heis­tyn­ny ja suu­ren­tun­nu vuo­si vuođel­ta ja jos­sa­ki si­tä vie­tett­hiin mon­ta­ki päi­vää.

Se nä­kyi et­te eri­lii­kai­ses­ti täm­möi­se­nä päi­vä­nä tar­vit­haan fla­ku.

Vaik­ka kvää­nii­lä ei ole om­maa vi­ra­lis­ta flak­kuu, niin Omas­vuo­non kun­ta kui­ten­ki nos­ti ko­muu­ni­ta­lon tank­hoon sen si­ni­sen ruusu­fi­guu­ri­fla­vun. Sa­nan­joh­taa­ja sa­noi et­te ko­muu­ni juh­lii Saa­men kan­san päi­vää fla­vu­la ja näin se hal­luu tehđä kvää­nin päi­vä­nä­ki. Hän mei­na­si et­te sym­bo­li­nen te­ko oon tärk­keem­pi ko se eet­te oon­ko fla­ku vi­ra­li­nen ta­hi ei. Meiđät huo­matt­hiin hy­vin mee­dias­sa, mi­kä oli iloi­nen as­sii.Yk­si juh­la­päi­vän mei­nin­ki oon et­te met it­te juh­li­ma om­maa it­teä mut­ta kans et­te muis­te­lem­ma mui­le et­te met ole­ma ole­mas­sa. Sik­si se oli­ki vie­kas ko NRK Sap­mi ei ha­lu­nu juh­liit meiđän kans vaan se oli va­li­nu ant­taat meis­tä ne­ga­tii­vi­sen ku­van. Se oon syn­ti et­te meiđän si­sa­rus­kan­san suu­riin mee­dia­huo­net just­hiin­sa tä­nä päi­vä­nä ha­lusi lyöđä mei­tä. Met ih­met­te­le­mä mik­si. Jos ke­nen niin saa­me­lais­ten luu­lis tie­tä­vän kun­ka hel­pos­ti iden­ti­teet­ti särk­kyy. Eri­mie­li­syys oon ai­van luo­no­li­nen as­sii kai­kis­sa jou­kois­sa, se­kä kai­nu­lais­ten, rui­ja­lais­ten et­te saa­me­lais­ten pii­ris­sä. Iso­tin­gas­sa oon eđus­taj­jii kahđek­sas­ta part­tiis­ta mut­ta Saa­me­tin­gas­sa oon yhđes­tä­tois­ta part­tiis­ta. Kai­nu­lai­si­la oon kak­si or­ga­ni­sa­suu­nii, Rui­jan kvee­ni­liit­to ja Kvee­nin­maay­his­tys. Se olis kum­ma­lis­ta ei­kä ol­lenk­haan hy­vä jos nä­mät kak­si olis sam­maa miel­tä kai­kes­ta. Se, jo­ka väit­tää et­te kak­si eri­lais­ta mie­li­piđet­tä kvää­ni­kan­san päi­vän his­too­rias­ta mei­naa et­te kvää­nit­ten jouk­ko olis hir­mui­sen jak­kaan­tun­nu, amp­puu pa­has­ti yli. Eri­mie­li­syys kvää­nit­ten jou­kos­sa ym­mär­ret­hään us­hein vää­rin ja muu yht­heis­kun­ta tul­kit­tee kvää­nit­ten mo­ni­ää­ni­syyđen konflik­tik­si. Kvee­ni­lii­ton joh­taa­ja Hil­ja Hu­ru muis­te­li Kvää­ni­kan­san päi­vä­nä et­te kvää­nit pii­an käy­tet­hään pal­jon aik­kaa en­nen­ko pää­tös oon val­mis, mut­ta ko se tul­lee, kaik­ki oon sen takana vaik­ka het aluk­si olt­hiin eri­mie­li­set. Met häyđy­mä pit­täät vaa­rin täs­tä pö­rint­hees­tä.

Just­hiin­sa se et­te löy­si­mä yht­hei­sen juh­la­päi­vän oon merk­ki sii­tä et­te met hal­luu­ma ja saa­ta­ma pit­täät neu­voo.

Met ole­ma sik­ka­rit sii­tä et­te fla­kuas­siin­ki so­vit­haan. Pii­an met jo en­si vuo­na saa­ma viet­täät Kvää­ni­kan­san päi­vää yht­hei­sen fla­vun al­la.

PIIRUSTUS WILFRED HILDONEN

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.