Rui­jan Kai­ku flyt­ter til Prost­ne­set

Ruijan Kaiku - - Forside -

Rui­jan Kai­ku flyt­ter og blir sam­lo­ka­li­sert med avi­sa ITROMSØ. Den nye besøk­sadres­sen er: Kai­ga­ta 4, fjer­de etas­je.

Flyt­te­da­toen er 1. april, og i prak­sis vil det gjel­de fra man­dag 3. april.

Den nye pos­tadres­sen er: Rui­jan Kai­ku, Pb 1028, 9260 Tromsø.

Re­daks­jo­nen i Tromsø har flyt­tet sø­ro­ver to gan­ger tid­li­ge­re: bå­de i 1998 og 2008. Nå er det på ti­de for Tromsø­kon­to­ret å flyt­te på seg ig­jen. Men hel­ler ik­ke den­ne gan­gen er avs­tan­den stor: 850 me­ter el­ler 3 mi­nut­ter med syk­kel!

I ja­nuar i fjor ble ho­vedre­daks­jo­nen til Rui­jan Kai­ku flyt­tet til Al­ta, mens Tromsø-kon­to­ret ble fi­lial. Å få en kon­torplass i re­daks­jo­nen hos ITROMSØ had­de len­ge lig­get der som et al­ter­na­tiv, og da den tra­dis­jons­ri­ke Tromsø-avi­sa flyt­tet til ny­op­pus­sa lo­ka­ler i Prost­ne­set midt i Tromsø sent­rum, var det ba­re å si ja!

Bå­de Al­ta­pos­ten, ITROMSØ og Rui­jan Kai­ku er avi­ser i Po­la­ris Me­dia Nord-Nor­ge. Vel­kom­men in­nom!

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.