Pås­kes­ki­renn i Skal­lelv

Ruijan Kaiku - - Forside -

Skal­lelv byg­de­lag øns­ker å min­ne om pås­kes­ki­ren­net som går av sta­be­len pås­keaf­ten (15. april). Al­le kan del­ta. Brøy­te­manns­ka­pe­ne har til og med fått de­po­nert en hel del snø ved Skal­lelv Gren­de­hus for å sik­re at det tra­dis­jo­nel­le ski­ren­net kan ar­ran­ge­res som plan­lagt. Det­te ren­net blir det 26. i rek­ken.

– Vi har mye snø i til­fel­le det blir mild­vaer – ski­renn blir det uan­sett, opply­ser Eva Bas­so.

SNØDEPOT: Mas­se snø lig­ger «lagret» ved Skal­lelv Gren­de­hus for å sik­re

pås­kes­ki­ren­net. Fo­to: Eva Bas­so.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.