Glimt fra mar­ke­rin­gen på Stors­lett

Ruijan Kaiku - - Forside -

Nord-Troms Museums egen smed, Hans Erik Ol­sen, had­de fyrt opp og vis­te fram håndt­ver­ket for pub­li­kum. Bar­na fikk også prø­ve seg.

KU­VAT PÅL VE­GARD ERIK­SEN

UIT-PRO­FES­SOR Ola Graff for­tal­te om kvens­ke musikkt­ra­dis­jo­ner.

Kris­tin Mel­lem had­de om­vis­ning på Nord-Troms Museums utstilling, og snak­ket også om kve­ne­ne og tres­tam­mers mø­te.

Tor­ne­dals­ban­det JORD var ho­ve­datt­raks­jo­nen på Hal­tis to­da­gers­mar­ke­ring av Kven­fol­kets dag.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.