116 uut­ta nor­jan­suo­ma­lais­ta

Ruijan Kaiku - - Forside -

Nor­jas­sa asui vuo­den­vaih­tees­sa 6 465 Suo­men kan­sa­lais­ta, mi­kä oli 116 enem­män kuin vuo­si sit­ten.

Nor­jan vä­ki­lu­ku 1.1.2017 oli 5,258 mil­joo­naa. Heis­tä 6 465 on Suo­men kan­sa­lai­sia.

Suo­ma­lais­ten mää­rä kas­voi vuo­den ai­ka­na 116:lla. Li­säys­tä oli aika ta­sai­ses­ti useim­mis­sa lää­neis­sä, pait­si vä­hen­nys­tä oli Lou­nais-Nor­jas­sa, Nord­lan­nis­sa ja Fin­mar­kus­sa. Li­säys jat­kuu edel­lis­vuo­des­ta eli ky­sees­sä on kaik­kien ai­ko­jen en­nä­tys.

Suo­ma­lais­ten mää­rä Nor­jas­sa on kui­ten­kin pi­sa­ra me­res­sä Nor­jan ul­ko­maa­lais­ti­las­tos­sa, mis­sä Suo­mi on si­jal­la 19. Ti­las­ton yk­kö­nen on Puo­la. Puo­la­lai­sia on 102 017, ruot­sa­lai­sia 44 391 ja liet­tua­lai­sia 42 538. Tans­ka­lai­sia on 23 020 ja is­lan­ti­lai­sia­kin on Nor­jas­sa enem­män kuin suo­ma­lai­sia: 9 246 hen­keä.

Eni­ten Nor­jaan muut­ti vii­me vuon­na vä­keä Syy­rias­ta, yli 3 500 hen­keä.

Vuo­si­na 2012-2015 kes­ki­mää­rin 40 suo­ma­lais­ta vuo­des­sa vaih­toi kan­sa­lai­suu­ten­sa Nor­jan kan­sa­lai­suu­teen.

Tau­lu­kois­sa nä­kyy Suo­men kan­sa­lais­ten mää­rä Nor­jan lää­neis­sä se­kä 6o kun­nas­sa vuo­den­vaih­tees­sa. Läh­de • Kalt­tii • Kil­de: Sta­tis­tisk sent­ral­byrå

Lii­sa Koi­vu­leh­to

lii­sa@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.