Ute­do

Ruijan Kaiku - - Forside -

Res­tau­re­ring av ute­do i Al­ta.

– Før inn­lagt vann og toa­lett, var det­te må­ten å fo­re­ta do­besøk. Den­ne ute­doen, sam­men med ut­hus og bårds­tue et sted i Al­ta, utgjør i dag et komplett li­te opprin­ne­lig miljø fra gjen­reis­nings­ti­den, for­tel­ler fo­to­graf og kul­tur­min­nein­te­res­ser­te Alf E. Han­sen

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.