Kai­nu­lais­ten ja suo­ma­lais­ten leh­ti Den kvens­ke avi­sa

Ruijan Kaiku - - Forside -

Kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri Lin­da Hofs­tad Hel­le­land ky­läs­te­li Alat­tion Kvää­ni­tu­vas­sa mar­si­kuus­sa. Bo­dil An­der­sen esit­te­li tup­paa hä­ne­le ja an­toi hä­ne­le sken­kik­si

vantt­huut ja his­to­rian­kir­jan. – Ko Er­na kä­vi tää­lä en­nen jou­lui, hän sai vantt­huut. Mie ai­jon pai­ka­la näyt­täät mi­nun vantt­hui­ta hä­ne­le, mi­nis­te­ri sa­noi.

• Da kul­tur­mi­nis­ter Lin­da Hofs­tad

Hel­le­land besøk­te Kvens­tua i Al­ta i mars mot­tok hun et par vot­ter og kven­his­to­rie­bok fra evig en­gas­jer­te Bo­dil

An­der­sen. – Er­na fikk vot­ter da hun var her før jul. Nå skal jeg vi­se vot­te­ne

KU­VA AR­NE HAUGE, AL­TA­POS­TEN mi­ne til hen­ne, sa mi­nis­te­ren.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.