Kie­li­raa­jin kie­li­pal­kin­to 2017 Ag­nes Erik­se­ni­le ja Ei­ra Sö­der­hol­mi­le

Ruijan Kaiku - - Forside -

Ag­nes Erik­sen ja Ei­ra Sö­der­holm saa­haan Kie­li­raa­jin kie­li­pal­ki­non 2017 heiän työs­tä kvää­nin kie­len vah­vis­ta­mi­sen, ke­hit­tä­mi­sen ja säi­lyt­tä­mi­sen et­heen. Pal­ki­non jaet­haan ulos en­si­mäi­sen ker­ran. Jury oon päät­tä­ny et­te pal­ki­non jaet­haan ka­he­le ar­vok­kaa­le voit­taa­jal­le. Mo­le­mat kan­di­daa­tit oon tehn­heet eri ta­voi­la pit­kän ja suu­ren työn kvää­nin kie­len et­heen.

Kie­li­raa­jin kie­li­pal­ki­non an­net­haan yhe­le ih­mi­sel­le, jou­ko­le, or­ga­ni­sa­suu­ni­le ta­hi ins­ti­tusuu­ni­le jo­ka oon teh­ny suu­ren työn kvää­nin kie­len et­heen. Pal­ki­non an­net­haan ulos jo­ka toi­nen vuo­si kvää­nin kie­li­päi­vä­nä 26. april­li­kuu­ta. Pal­ki­non jaet­haan nyt en­si­mäi­sen ker­ran. Pal­kin­to oon 25.000 kruu­nuu

ja tä­nä vuo­na kak­si ih­mis­tä jaet­haan sen.

Kvää­nin kie­li oon kan­sa­li­nen mi­no­ri­teet­ti­kie­li

Nor­jas­sa kvää­nin kie­li sai kan­sa­li­sen mi­no­ri­teet­ti­kie­len sta­tuk­sen 26. april­li­kuu­ta 2005. Kvää­ni oon kvää­nit­ten kie­li ja se oon osa suo­ma­lais-ugri­lais­ta kie­li­pe­ret­tä. Kie­li­raa­jin kie­li­pal­ki­non ju­rys­sä oon Egil Sun­de­lin (joh­taa­ja), An­na-Kai­sa Räi­sä­nen ja Øys­tein Vangs­nes. Jury kir­joit­taa:

«Jury oon päät­tä­ny et­te pal­ki­non jaet­haan ka­he­le ar­vokk­haa­le voit­taa­jal­le. Mo­le­mat kan­di­daa­tit oon tehn­heet eri ta­voi­la pit­kän ja suu­ren työn kvää­nin kie­len et­heen. Kir­jai­lii­ja­na ja op­pi­ma­te­ri­aa­lin ke­hit­tää­jä­nä toi­nen kan­di­daa­tiis­ta oon teh­ny sem­mo­sen pe­rus­työn et­te tää­pä­nä oon ma­ho­lis­ta opet­taat kvää­nin kiel­tä pe­rus­kou­lus­sa. Suu­ri osa hä­nen tuo­tan­nos­ta oon mei­nat­tu prak­tis­heen kie­len­käytt­höön. Us­seis­sa las­ten­kir­jois­sa se­kä omis­sa muis­te­luk­sis­sa ja rii­mi­kok­hoon­pa­nois­sa - oon kan­di­daat­ti an­ta­nu lap­si­le ma­ho­li­suu­en ke­hit­täät int­res­sii kvää­nin kiel­heen.

Toi­nen kan­di­daat­ti oon teh­ny laa­jan pe­rus­työn kvää­nin kie­len et­heen faa­ki­li­ses­ta ja aka­tee­mi­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta. Hä­nen työ oon ol­lu hir­musen tärk­kee kvää­nin kir­ja­kie­len pe­rus­ta­mi­sel­le. Us­seit­ten vuo­si­kym­me­niit­ten ai­jan oon hän do­ku­men­tee­ran­nu pai­kan­ni­miä ja pu­he­kiel­tä ko­ko kvää­nin kie­len alal­ta ja hän oon ol­lu ak­tii­vi­ses­ti myö­tä kvää­nin kie­len suu­nit­te­lu­työs­sä. Hän oon kans ol­lu tärk­kee voi­ma kvää­nin etab­lee­raa­mi­ses­sa uni­ver­si­teet­ti­ja kork­kee­kou­lu­ta­sa­la. Vuo­na 2014 hän an­toi ulos Kai­nun kie­len gram­ma­ti­kin, jos­sa oon myö­tä kvää­nin kol­me dia­lek­ti­jouk­koo. Kie­li­raa­jin kie­li­pal­ki­non 2017 an­net­haan Ag­nes Erik­se­ni­le ja Ei­ra Sö­der­hol­mi­le.»

– Gram­ma­tik­ki ja op­pi­ma­te­ri­aa­lit oon tärk­keet kampp­heet kvää­nin kie­len voi­mis­ta­mi­ses­sa. Sen tä­hen Kie­li­raa­ti iloit­tee ko se saa­pi jak­kaat Kie­li­raa­jin kie­li­pal­ki­non 2017 Ag­nes Erik­se­ni­le ja Ei­ra Sö­der­ho­mi­le, san­noo Kie­li­raa­jin styy­rin­joh­taa­ja Gu­ri Mel­by.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.