In­vi­te­rer til Kvensk kul­tur­kveld

Ruijan Kaiku - - Forside -

Søn­dag 7. mai in­vi­te­rer Ramf­jord kir­ke­fo­re­ning til Kvensk kul­tur­kveld på Ramf­jord sko­le.

Det lok­kes med kvens­ke for­tel­lin­ger, sal­mer og san­ger fremført av sang­ko­ret Kvää­ni Âä­nii, fio­li­nist Kris­tin Mel­lem og In­ger Bir­ke­lund med kvens­ke for­tel­lin­ger – iha­na!

De musi­kals­ke inns­la­ge­ne vil bli ak­kom­pag­nert av Øys­tein Fredrik­sen på gi­tar, Erik Lam­be­la på trekks­pill, Li­ne Even­sen på gi­tar og Åge Mel­lem på kan­te­le.

Det vil også vae­re ka­fe med inns­lag av kvensk mat og åre­salg.

Kir­ke­fo­re­nin­gen hå­per på godt oppmø­te og øns­ker hjer­te­lig vel­kom­men.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.