Nye navn i Kven Øst­lan­det

Ruijan Kaiku - - Forside - Sol­veig John­sen

Qvän Øst­lan­det har hatt årsmø­te og endret navn til Kven Øst­lan­det. Sam­ti­dig ble Nils-Ei­nar Ør­ne­bakk valgt til ny le­der i lo­kal­la­get.

Nils-Ei­nar Ør­ne­bakk ble på årsmø­tet 25. mars valgt til ny le­der i Kven Øst­lan­det et­ter An­ne Wil­helm­sen, som fort­set­ter i sty­ret. Bea­te Wil­helm­sen og Ma­ry Kris­tian­sen er hen­holds­vis nest­le­der og sty­re­med­lem. Ny i sty­ret er Ma­riann Kaa­by som sek­re­taer, Ma­ri Anet­te Erik­sen som kas­se­rer og Cil­le Dahl som sty­re­med­lem.

På årsmø­tet ble det fler­tall for å endre skri­vemå­ten på lo­kal­la­gets navn til Kven Øst­lan­det. Man­ge har opplevd den gam­le skri­vemå­ten som vans­ke­lig og li­te sø­ke­venn­lig i di­gi­ta­le me­dier.

ENDRET NAVN: Sty­ret i Kven Øst­lan­det. Fv. bak: Le­der Nils-Ei­nar Ør­ne­bakk, Bea­te Wil­helm­sen, Ma­ry Kris­tian­sen og An­ne Wil­helm­sen. Fo­ran er Ma­riann Kaa­by. Ma­ri Anet­te Erik­sen og Cil­le Dahl er ik­ke tils­te­de. FO­TO: Sol­veig John­sen

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.