Täi kom­pas­si­na

Ruijan Kaiku - - Forside -

Täs­sä al­la ole­van rui­jan­kie­li­sen muis­te­luk­sen oon kir­joit­tan­nu Kjell-G. Kjär kir­jas­sa Is­hav­fa­rer­ne 1859-1909.

Sluup­pi Vic­to­rian kap­tei­ni, ham­mer­fes­ti­läi­nen jää­me­ren­kip­pa­ri Jo­han­nes Per­sen Ky­rö oli tun­net­tu sii­tä et­te hän oli hir­mui­sen roh­kee ja et­te hän us­kal­si ja te­ki vaik­ka mi­tä. Yk­si en­gelsk­man­ni muis­te­li et­te Ky­rö joi hy­vin mie­le­lä läm­min­tä hylk­heen­ver­tä­ki.

Ky­rö oli syn­ty­ny Suo­mes­sa niin­ko mo­net muut jää­me­ren­kip­pa­rit poh­jai­ses­sa.

Vuo­na 1866 kaik­ki pyy­tö­lai­vat olt­hiin jo pa­lan­heet pait­si Vic­to­ria. Ok­too­pe­ri­kuun lo­pus­sa se vii­min tu­li mut­ta se oli kauh­hees­sa ti­las­sa. Klyy­va­ri­puo­mi vai­lui, mo­le­mat rii­pot olt­hiin pois­sa, ty­hä kaa­ret olt­hiin pys­tös­sä. Sluup­pi oli ko plo­kat­tu va­res. Kol­me mies­tä oli pois­sa.

Ko as­sii­ta sel­vi­tet­hiin, Ky­rö muis­te­li et­te het olt­hiin jou­tun­heet hir­muis­heen torm­hiin Pits­per­kin ja Pyör­nöi­jän vä­lis­sä 8. ok­to­pe­ri­kuu­ta. Kip­pa­ri oli it­te ol­lu ruo­ris­sa ko iso sii­ka­tet oli lyö­ny lai­van tak­kaa. Hän oli huu­ta­nu etu­kan­nen mie­hi­le et­te het pi­täis kii­ni. Paa­ru vei Ky­rön it­ten­sä mut­ta on­nek­si hä­nen jal­ka tart­tui kii­ni köyt­heen jol­la yk­si pyy­tö­ve­ne oli kii­ni­tet­ty. Ko hän pää­si ylös, hän nä­ki mis­sä ti­las­sa lai­va oli. «Etu­kan­nen reu­na­värk­ki oli pois­sa, me­ri ty­hä pau­ha­si sie­lä. Ka­hy­tiis­sä ja lu­gaa­riis­sa oli vet­tä. Toi­voo ei ol­lu ko­vin pal­jon.» Sii­ka­tet oli vie­ny mer­heen styy­ri­huon­heen, kom­pas­sin ja kol­me mies­tä.

Het aje­lehđit­hiin pa­ri päi­vää en­nen­ko pa­hail­ma lop­pui. Mie­his­tö olis ha­lu­nu ta­kai­sin Pits­perkk­hiin mut­ta kip­pa­ri kiel­si tä­män.

Ko Ky­röl­tä ky­syt­hiin kun­ka hän oli saat­ta­nu na­vi­gee­ra­ta ta­kai­sin Ruij­haan il­man kom­pas­sit­ta, hän vas­ta­si et­te hän oli ot­ta­nu täin ja lait­ta­nu sen valk­keen pa­pe­rin pää­le sik­si ko täi kulk­kee ai­na poh­jais­heen päin. Sil­lä lai­la hän oli tuo­nut Vic­to­rian ja mie­het tur­va­li­ses­ti kot­hiin. Oik­keuđes­sa hän sel­vit­ti oik­hein laa­jas­ti kun­ka täi ai­na kään­tyi poh­jais­heen ko lai­va oli luo­van­nu.

Het olt­hiin mis­tan­heet kä­si­lo­kin mut­ta kip­pa­ri muis­te­li et­te hän oli mi­ta­nu faar­tin oman syđä­men lyö­nit­ten avu­la. Ko­ti­mat­ka­la het kohđa­telt­hiin vie­lä muu­ta­man ison sii­kat­heen mut­ta het olt­hiin hen­gan­heet ulos lii­noi min­kä päis­sä oli pä­kin­pa­las­sii. Pä­kis­tä tu­li mer­heen öl­jyy ja paa­rut rau­hoi­tutt­hiin.

Avii­sis­sa­ki muis­telt­hiin et­te kip­pa­ri Per­sen ei ol­lu saa­nu mit­hään muu­ta na­vi­ga­suu­niop­pii ko mi­tä hän oli it­te me­re­lä op­pi­nu.

Ree­de­ri kor­ja­si Vic­to­rian ja seu­raa­va­na vuo­na Ky­rö pes­ta­si taas kip­pa­rik­si ja läh­ti Pits­per­kin pyyt­höön.

Jälk­hiin­päin met saa­ta­ma kys­syyt: Saat­tais­ko se ol­la niin et­te vii­kin­git kans na­vi­gee­rat­hiin täit­ten avu­la? Met em­mä tieđä kun­ka het löyđet­hiin poh­jai­sen At­lant­te­rin yli Is­lant­hiin, Grön­lant­hiin ja Ame­rik­haan. Näyt­ti­kö täi hei­le tien? Kip­pa­ri Ky­rö kui­ten­ki väit­ti et­te täi ai­na näyt­tää mis­sä poh­jai­nen oon.

Saat­tais­ko se ol­la kans niin et­te meiđän esi­van­hii­met ei mi­tan­heet lai­van vauh­tii las­ke­mal­la sol­mui vaan omien syđä­men is­kuin avu­la?

Jo­han­nes Ky­rö oli sep­pä pyy­tö­mies ja kip­pa­ri. Hän pär­jä­si haak­si­ri­kon, hän am­pu­tee­ra­si om­mii varp­hai­ta et­te jalk­haan ei tu­lis kuo­lio ja hän tap­pe­li jää­kar­huut­ten ja mur­suin kans. Vuo­na 1873 hän pu­to­si vet­heen Ham­mer­fes­tin ha­mi­nas­sa ja huk­kui.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.