Åp­ner en Kris­tian­se­nuts­til­ling

Ruijan Kaiku - - Forside -

Ei uts­til­ling om Kåf­jord­kunst­ne­ren Idar Kris­tian­sen skal åp­nes 6. mai i Sen­ter for nord­li­ge folk i Kåf­jord. Uts­til­lin­gen vi­ser en Kris­tian­sen fra fød­sel til død, med hans eg­ne si­ta­ter og egen stem­me.

I mai vil­le han blitt 85 år.

På pro­gram­met på åp­nings­da­gen 6. mai står bå­de ta­le, film, fo­re­drag og musi­kals­ke inns­lag med fyl­kesråds­le­der Wil­ly Ør­ne­bakk, Ør­jan Ber­tel­sen, Kai­sa Ma­li­nie­mi, John Gus­tav­sen, Kåf­jord­ko­ret og So­leng-brødre­ne som med­vir­ken­de.

Uts­til­lin­ga står på Sen­ter for nord­li­ge folk fra til 25. au­gust, med unn­tak av Rid­du-uka 7.-17. ju­ni. Sep­tem­ber flyt­ter den til Hal­ti i Nordrei­sa.

Uts­til­lin­ga er la­ga av Sen­ter for nord­li­ge folk, Troms fyl­kes­bib­lio­tek, Nord Troms museum og Hal­ti kven­kul­tur­sen­ter, og er støt­tet av Norsk kul­turråd, Fritt ord, Troms fyl­kes­kom­mu­ne og Kåf­jord kom­mu­ne.

Idar Kris­tian­sen som ung­dom. Eier av bil­det: Liv Han­sen.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.