Met­säs­tä

Ruijan Kaiku - - News -

sä on han­ka­laa, sil­lä jo­kai­nen ko­kee tuok­sut hie­man eri ta­val­la, jo­ten ylei­sim­mät tuok­sut on hy­vä ope­tel­la oi­keis­ta sie­nis­tä, jot­ta sie­ni­kir­jo­jen tuok­su­ku­vauk­sia on hel­pom­pi ym­mär­tää. La­ji­run­sau­den li­säk­si han­ka­luut­ta ai­heut­taa se­kä la­jien sa­man­kal­tai­suus, se­kä se, et­tä sie­ni saat­taa ol­la hy­vin­kin eri nä­köi­nen kuin ku­vis­sa. Var­ma tun­nis­tus on kui­ten­kin erit­täin tär­ke­ää, sil­lä poh­jo­las­sa kas­vaa myös myr­kyl­li­siä sie­niä.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.