Help­po­ja sie­ni­herk­ku­ja

Ruijan Kaiku - - News -

Sie­net ovat no­peas­ti pi­laan­tu­via, jo­ten ne kan­nat­taa val­mis­taa mah­dol­li­sim­man tuo­rei­na.

Sie­niä poi­mi­taan en­si­si­jai­ses­ti ruo­ka­käyt­töön. En­nen van­haan suo­ma­lai­set söi­vät pelk­kiä rous­ku­ja, sil­lä kaik­ki her­kut me­ni­vät pa­rem­piin sui­hin — eli leh­mil­le. Vas­ta sen jäl­keen, kun leh­mien lai­dun­nus vä­hen­tyi, ih­mi­set al­koi­vat käyt­tää sie­niä mo­ni­puo­li­sem­min.

Sie­niä voi myös säi­löä kui­vaa­mal­la, suo­laa­mal­la, pa­kas­ta­mal­la tai niis­tä voi teh­dä etik­ka­säi­lyk­kei­tä. Näin syk­syn sie­ni­sa­dos­ta pää­see naut­ti­maan ko­ko vuo­den.

Sie­niä käy­te­tään myös lää­ke­val­mis­tuk­ses­sa, se­kä oluen ja vii­nin käy­mis­pro­ses­seis­sa ja esi­mer­kik­si sei­ti­keil­lä voi vär­jä­tä vil­la­lan­ko­ja. Iso­äi­din sa­lai­suus us­ko­mat­to­man her­kul­li­siin sie­ni­ruo­kiin tii­vis­tyy näin: «Se­ka­sie­niä, sme­te­naa, si­pu­lia, sit­ruu­na­pip­pu­ria ja pit­kä hau­du­tusai­ka». Näil­lä vin­keil­lä ei voi epä­on­nis­tua!

Suo­la­sie­net

1 kg rous­ku­ja

5 l vet­tä

1-2 dl me­ri­suo­laa

Ryöp­pää eli kei­tä puh­dis­tet­tu­ja ja pil­kot­tu­ja sie­niä ve­des­sä vii­si mi­nuut­tia. Va­lu­ta ja huuh­te­le sie­net lä­vi­kös­sä kyl­mäl­lä ve­del­lä. La­do sie­net ker­rok­sit­tain suo­lan kans­sa puh­taa­seen (mie­lui­ten de­sin­fioi­tuun, 10 min 100°C uu­nis­sa) la­sias­ti­aan. Pa­ne pääl­lim­mäi­sek­si suo­la­ker­ros. Pei­tä as­tia muo­vi­kel­mul­la ja ase­ta pääl­le pai­no,jon­ka al­la sie­net peit­ty­vät ko­ko­naan suo­la­ve­teen. Säi­ly­tä jää­kaa­pis­sa. Lio­ta suo­la­sie­net hy­vin en­nen käyt­töä, sil­lä ne ni­men­sä mu­kai­ses­ti ovat suo­lai­sia!

Sie­ni­sa­laat­ti

Suo­la­sie­niä Ker­ma­vii­liä Pu­na­si­pu­li Ruo­ho­si­pu­li Sit­ruu­na­pip­pu­ria

Lio­ta suo­la­sie­net run­saas­sa ve­des­sä, jot­ta lii­ka suo­la huuh­tou­tuu pois. Pil­ko pu­na­si­pu­li, ruo­ho­si­pu­li ja se­koi­ta ai­nek­set. Nau­ti hy­väs­sä seu­ras­sa pe­ru­noi­den ja esim. ka­lan kans­sa.

Sie­ni­pii­ras

Poh­ja:

125 g voi­ta

3 dl veh­nä­jau­ho­ja Suo­laa

¾ kyl­mää vet­tä Sie­ni-si­pu­li­seos: 1 l sie­niä (esim. kant­ta­rel­le­ja tai keh­nä­sien­tä) 2 si­pu­lia

Suo­laa

Sit­ruu­na­pip­pu­ria

2 mu­naa

2 dl mai­toa

2 dl juus­to­raas­tet­ta

Ny­pi voi ja veh­nä­jau­hot. Li­sää suo­la se­kä kyl­mä ve­si no­peas­ti se­koit­taen. Pai­ne­le tai­ki­na pii­rak­ka­vuo­kaan. Pis­te­le poh­ja. Pais­ta poh­jaa 225 as­tees­sa uu­nin alao­sas­sa noin 10 min.

Täy­tet­tä var­ten pais­ta sie­niä pan­nul­la, kun­nes nes­te on ko­ko­naan haih­tu­nut. Li­sää jouk­koon pie­ni­tyt si­pu­lit ja kuul­lo­ta het­ki. Maus­ta suo­lal­la ja sit­ruu­na­pip­pu­ril­la.

Se­koi­ta ka­nan­mu­nat, mai­to ja juus­to­raas­te kes­ke­nään.

Lai­ta sie­ni-si­pu­li­täy­te esi­pais­te­tul­le poh­jal­le ja kaa­da mu­na­mai­to­seos pääl­le. Pais­ta 225° C noin 30 min.

Juu­li Vän­ni ja Ada Vil­ja­nen

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.