Kvens­tua i nye lo­ka­ler

Ruijan Kaiku - - News -

Kvens­tua i Al­ta har flyt­tet – men ik­ke saer­lig langt. Du vil fort­satt fin­ne Kvens­tua på SI­SA i Bos­se­kop, men nå litt lengre inn i lo­ka­le­ne.

– Vi har flyt­tet 12 me­ter. Det vil si at vi har flyt­tet fra den ene si­den til den andre si­den av byg­get. Fra å ha ut­sikt mot E6 til nå å ha ut­sikt mot sjøen, forkla­rer Gre­te Ali­se Ni­li­ma Mon­sen, le­der i Al­ta Kven­fo­re­ning - Alat­tion Kvää­ni­seu­ra.

Nå gjenstår det å fyl­le lo­ka­let med Kvens­tuas sa­ker, før med­lem­me­ne gje­nopp­tar si­ne fas­te ru­ti­ner.

Høy­ti­de­lig åp­ning

Lo­ka­let ble høy­ti­de­lig åp­net av bar­ne­ha­ge­barn fra Fu­ru­ly bar­ne­ha­ge som måt­te hen­te fram godt med finsk «si­su» for å kla­re å sa­ge av plan­ken som mar­ker­te åp­nin­gen av det nye lo­ka­let. Med fel­les inn­sats gikk det bra. Et­terpå van­ket det, som seg hør og bør ved høy­ti­de­li­ge åp­nin­ger, «cham­pag­ne» og kul­tu­rel­le inns­lag. Un­ge­ne had­de øvd på forhånd og framfør­te «he­vo­nen on hest» – på per­fekt kvensk.

– Vi kom­mer til å bru­ke det­te til mø­te- og kurs­lo­ka­le, forkla­rer Ni­li­ma Mon­sen, som så langt er vel­dig fornøyd med Kvens­tuas nye lo­ka­li­te­ter.

Bar­ne­ha­ge­bar­na sa­ger seg vei inn til den nye Kvens­tua på Si­sa i Al­ta. KUVA: LILL VI­VIAN

Gre­te Ali­se Ni­li­ma Mon­sen, le­der i Al­ta Kven­fo­re­ning - Alat­tion Kvää­ni­seu­ra. Fo­to: Lill Vi­vian Han­sen.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.