Kev­hään leik­kii ja rak­haut­ta

Ruijan Kaiku - - Paaskiviikko 2018 -

Tor­nion­lak­so­lai­sii muusik­ke­rii­ta oon käy­ny Paas­ki­vii­kol­la jo vuu­es­ta 2015. Tä­mä oon sik­ka­ris­ti ol­lu ins­pi­raa­suu­ni ja apu pai­ka­li­sil­le muusik­ke­rii­le eri­lii­kai­ses­ti kvää­nin- ja suo­men­kie­lis­ten lau­lu­teks­tiin kans.

Nyt rai­si­lai­nen muusik­ke­ri­jouk­ko Kris­tin Mel­lem, Öys­tein Fredrik­sen ja Pe­ter Vang olt­hiin saan­heet vier­haak­si Ni­ko­lai Äys­tö Lind­hol­min Jäl­li­vaa­ras­ta. Lind­holm oon käy­ny Paas­ki­vii­ko­la en­nen­ki Da­niel Wiks­lun­din kans.

Jouk­ko oli ot­ta­nu ni­men Vår­leik. Het ko­ha­telt­hiin maa­nan­tai­na ja jo tiis­tai­na hei­lä oli en­si­mäi­nen kon­sert­ti Yy­keäs­sä ja seu­raa­va­na päi­vä­nä Kie­ruas­sa.

Kon­ser­tin tee­ma oli rak­haus. Pub­li­kum­mi sai kuu­la kvää­niklas­sik­koi uu­es­ti ar­ran­gee­rat­tu­na, hen­ge­lis­tä musik­kii, Kris­tin Mel­le­min ja Öys­tein Fredrik­se­nin kom­po­nee­raa­maa musiik­kii, suo­ma­lai­sia klas­sik­koi se­kä rai­si­lais­ta pe­li­man­ni­musik­kii.

Py­hä­nä Vår­leik pe­la­si vie­lä Rai­sis­sa yhes­sä Wiks­lun­din bän­din kans.

Ni­ko­lai Äys­tö Lind­holm (kla­ri­net­ti, pe­so­lau­ta, lau­lu) ja Øys­tein Fredrik­sen (ki­ta­ra, kak­si­ri­vi­nen, lau­lu).

Kris­tin Mel­lem (viu­lu, lau­lu).

Pe­ter Vang pel­laa ur­ku­ja.

Liisa Koivulehto liisa@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.