Liv­li­ge 6. klas­sin­ger fra Kvae­nan­gen på avis­besøk

Ruijan Kaiku - - Paaskiviikko 2018 -

5. ju­ni var 6. klas­se ved Kvae­nan­gen bar­ne- og ung­domss­ko­le i Al­ta for å besø­ke Me­die­huset Altaposten – hvor også Rui­jan Kai­ku har kon­tor. Den liv­li­ge gjen­gen fikk om­vis­ning av Al­ta­pos­tens re­daktør Rolf Ed­mund Lund.

– Sko­len har som tra­dis­jon at mel­lomt­rin­net drar til Al­ta. Noen drar på Al­ta museum og noen besø­ker Nord­lys­ka­te­dra­len – og 6. klas­se­ne besø­ker Altaposten – det har dem gjort i man­ge år, forkla­rer kon­takt­lae­rer Jill Karl­sen.

– Vi har ik­ke dis­se til­bu­de­ne i Kvae­nangs­botn, så da må vi dra hit. Al­ta e jo byen vår, sier hun.

Kvae­nan­gen bar­ne- og ung­domss­ko­le lig­ger i Burf­jord, Kvae­nan­gen kom­mu­ne. I in­ne­vae­ren­de sko­leår (2017/2018) har sko­len 119 ele­ver for­delt mel­lom 1. til 10. I føl­ge sko­le­por­ta­len er det 14 ele­ver på 6. trinn.

Til Rui­jan Kai­ku rø­per 6. klas­sin­ge­ne at de kan noen ord og set­nin­ger bå­de på kvensk og sa­misk.

6. klas­se ved Kvae­nan­gen bar­ne- og ung­domss­ko­le på besøk i Me­die­huset Altaposten. Fo­to: Lill Vi­vian Han­sen

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.