HEDGEHOG

Slaget om Atlanterhavet - - En Ny Type Krigføring -

Det­te var en bombe­kas­ter som skjøt ut 24 spreng­lad­nin­ger 250 me­ter fra dek­ket på en korvett el­ler de­stroy­er. Lad­nin­ge­ne eks­plder­te bare hvis den kom i kon­takt med ubå­ten på vei ned, slik at so­na­ren ikke ble for­styr­ret hvis man bom­met på må­let. Den­ne var enda mer øde­leg­gen­de enn synke­mi­nen, hvor man bare hå­pet at sjokk­bøl­gen var kraf­tig nok – en “hedgehog” lag­de et fak­tisk hull i ubåt­skro­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.