Uak­tu­ell rapport

At OD sin res­surs­rap­port ser bort frå olje­pris og klima­po­li­tikk gjer han mind­re re­le­vant.

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

På tors­dag la Olje­di­rek­to­ra­tet (OD) fram den år­le­ge Res­surs­rap­por­ten. Her var det my­kje mat for ein full­sett sal av olje-Mon­sar i Mål­ti­dets hus. 47 mil­li­ar­dar olje­fat ligg fort­satt og ven­tar i bak­ken - på opp­da­ging, ut­byg­ging og ut­vin­ning. Stør­re meng­der står att enn dei som alle­reie er ut­vun­ne og for­tært.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.