Kri­tisk for ni brann­ofre i Lon­don

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Minst 58 per­soner er be­kref­tet om­kom­met el­ler an­tatt om­kom­met i bran­nen som ram­met den 24 eta­sjer høye blok­ken natt til ons­dag. I til­legg er man­ge fort­satt sav­net, og det er der­for ven­tet at an­tall døde vil sti­ge.

Søn­dag sa fi­nans­mi­nis­ter Philip Ham­mond at fa­sade­pla­te­ne som ble mon­tert på byg­nin­gen un­der re­ha­bi­li­te­rin­gen i fjor, tro­lig er for­budt i Stor­bri­tan­nia.

Labour-par­la­men­ta­ri­ker Da­vid Lam­my me­ner myn­dig­he­te­ne og po­li­ti­et umid­del­bart bør be­slag­leg­ge alle do­ku­men­ter som hand­ler om re­no­va­sjons­ar­bei­det.

Labour-le­der Jere­my Cor­byn tar til orde for at re­gje­rin­gen må over­ta tom­me lei­lig­he­ter og til­by dem til de man­ge hund­re som mis­tet sine bo­li­ger i ons­da­gens brann­ka­ta­stro­fe. Alle mid­ler bør tas i bruk, ut­ta­ler han til ITV. (NTB)

Til­stan­den er fort­satt kri­tisk for ni av brann­of­re­ne etter stor­bran­nen i Gren­fell Tow­er i Lon­don, opp­ly­ser helse­ve­se­net søn­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.