Savne­de sjø­folk etter ma­rine­far­tøy-kol­li­sjon er fun­net døde

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

De sju savne­de sjø­fol­ke­ne som har vært sav­net etter kol­li­sjo­nen mel­lom ma­rine­far­tøy­et USS Fitz­gerald og et kon­tei­ner­skip i Ja­pan, er fun­net om­kom­met.

De døde ble fun­net i over­svøm­te de­ler av ma­rine­far­tøy­et og er frak­tet til syke­hus i Yokosuka for iden­ti­fi­se­ring.

Ma­ri­nen opp­ly­ser at kol­li­sjo­nen mel­lom USS Fitz­gerald og kon­tei­ner­ski­pet ACX Crys­tal øde­la to av ma­rine­far­tøy­ets ka­hyt­ter, et tek­nisk rom og ski­pets ra­dio­rom. De fles­te av mann­ska­pet på over 200 per­soner sov i ka­hyt­te­ne da kol­li­sjo­nen fant sted natt til lør­dag.

USS Fitz­gerald tok inn vann etter kol­li­sjo­nen 56 nau­tis­ke mil (103 kilo­me­ter) sør­vest for Yokosuka, men mann­ska­pet fikk sta­bi­li­sert si­tua­sjo­nen. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.