Fi­re sav­net etter jord­skjelv, tsu­na­mi og over­svøm­mel­ser på Grøn­land

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Fi­re per­soner er sav­net og el­le­ve byg­nin­ger i ei bygd er skylt på sjø­en etter sto­re over­svøm­mel­ser ut­løst av en tsu­na­mi som føl­ge av et jord­skjelv på Grøn­land.

– Det er fle­re tro­ver­di­ge mel­din­ger om bå­de døde og skad­de, men fore­lø­pig har det ikke vært mu­lig å få det be­kref­tet hos po­li­ti­et, meld­te det grøn­lands­ke kring­kas­tings­sel­ska­pet KNR tid­li­ge­re søn­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.