Tørt fryse­brød

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Det er bå­de prak­tisk og godt å ha bak­verk, brød og ka­ker fer­dig klar i dyp­fry­se­ren. På et blunk kan en ser­ve­re det dei­ligs­te ny­stek­te bak­verk – ved å set­te det en stund i ov­nen, he­ter det van­lig­vis. Men nå sier det dans­ke dyp­fry­sings­kon­tor noe i en rede­gjø­rel­se om frys­ning av bak­verk som vi tror det er rik­tig å hus­ke. «Når bak­verk skal brukes ti­nes det best i sin luk­ke­te em­bal­la­sje ved kjøk­ken­tem­pe­ra­tur. Ti­nings­ti­den va­rie­rer noe for de for­skjel­li­ge sor­ter. Men tint slikt lang­somt blir bak­ver­ket lek­kert og ny­bakt. Øns­ker man en ras­ke­re opp­ti­ning kan den­ne fore­gå i ov­nen. Folk e’ løg­ne Mor var i ferd med å vas­ke 10 år gam­le Per, men da tu­ren var kom­met til føt­te­ne, pro­te­ster­te Per: – De’ e’ kje nød­ven­digt å vas­ka – eg ska’ jo spen­na fot-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.