Det nors­ke post­mands­lags lands­møte

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Det nors­ke post­mands­lags lands­møte sam­men­tra­ad­te igaa ri Kris­tia­nia. Der er møtt frem re­præ­sen­tan­ter fra alle lan­dets kan­ter, i alt 48. Til di­ri­gen­ter valg­tes post­eks­pe­di­tør Kau­rin og post­fuld­mægtig Falck. Til be­hand­ling igaar fore­laa løns­sa­ken og eta­tens stil­ling til den av­knap­ning, re­gje­rin­gen har foretat av eta­tens løns­for­lan­gen­de. Ef­ter en læn­g­re de­bat ved­to­ges at be­hand­le løns­sa­ken for luk­ke­de dø­re. I dag be­hand­les for aap­ne dø­re spørsmaa­let om post­mands­la­gets ind­mel­del­se i Ar­bei­der­nes fag­li­ge lands­or­ga­ni­sa­tion. Dan­mark-Nor­ge 2-1. Igaar fore­gik en spæn­den­de fotballkamp mel­lem nord­mænd og dans­ker. Ud­fal­det var, at dans­ker­ne sei­ret med

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.