Fest­kveld og pø­bel­natt

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Nor­den opp­lev­de en av sine størs­te fot­ball­kvel­der noen­sin­ne, da bå­de Sve­ri­ge og Dan­mark i går kveld avan­ser­te til semi­fi­na­le­ne i EM, på mek­ti­ge Eng­land og Frank­ri­kes be­kost­ning. Med 2-1 sei­ere etter tid­vis ar­tis­te­ri ute på ba­nen, be­vis­te svens­ker og dans­ker at de vil være med å sloss om EM­gul­let. Men sam­ti­dig som Sve­ri­ge nes­ten eks­plo­der­te i gle­des­rus, for­søk­te fot­ball­pø­bel og fra Eng­land, å hev­ne ne­der­la­get i form av hær­verk. Nye olje­felt fjern­sty­res Fjern­sty­ring av olje­felt fra land har ryk­ket et skritt nær­me­re. Nå kan olje­sel­ska­pet Amoco og sel­ska­pet ABB In­du­stri­er og Off­shore A.s pre­sen­te­re et fiks fer­dig kon­troll­sty­ringsys­tem for ube­man­ne­de platt­for­mer som i prak­sis vil kun­ne sty­res fra Amocos ho­ved­kon-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.