Ein bry­sam ba­tal­jon

Kva skal ein ei­gent­leg ten­kja om dei and­re fra­mand­kri­ga­ra­ne?

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Sla­get om Raqqa står i des­se da­gar. Dei så­kal­la sy­ris­ke de­mo­kra­tis­ke styr­ke­ne (SDF), ein kur­disk­do­mi­nert opp­rør­s­al­li­an­se med støt­te frå USA, har alle­reie kon­troll over de­lar av byen. An­ta­ke­leg er det ber­re eit spørs­mål om tid før den sjølv­er­klær­te islams­ke sta­ten sin vik­ti­gas­te by i Sy­ria fell.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.