Løype­re­kord i Lyse­fjor­den Inn

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

62 kilo­me­ter i vilt og ulendt ter­reng, på un­der 6 ti­mer. Ørjan Ravn­dal knus­te den gam­le løype­re­kor­den i Lyse­fjor­den Inn.

– Jeg had­de fak­tisk ikke tenkt tan­ken at det gikk an å sprin­ge så fort, sier Ørjan Ravn­dal.

Den nye løype­re­kor­den er på 5:50:38, hele halv­ti­men bed­re enn den gam­le. Ori­en­te­rings­lø­pe­ren fra Ål­gård Ori­en­te­ring vant for and­re år på rad og had­de am­bi­sjon om å set­te løype­re­kord. Elise Hay Opsahl vant kvinne­klas­sen på 7:16:18.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.